H-Vrh

 

Otec: ERO zo Sŕňajky

Matka: CESSI Kršlenica                                        Dátum: 4.5.2010

Narodených: P-2

                     S-3