CH-Vrh

 

Otec: ERO zo Sŕňajky

Matka: ENGI Kršlenica                                  Dátum: 30.6.2011

Narodených: P-4

                     S-1