Odchovy

         VRH:

"A" - Otec: PLUTO z Turanskej obory

         Matka: RONY z Kršťanskej záhrady                  Dátum: 9.6.2003

         Narodených: P-3

                            S-1

"B" - Otec: WENZEL von Schloss Rosenau

         Matka: RONY z Kršťanskej záhrady                 Dátum: 2.1.2004

         Narodených: P-3

                            S-4

"C" - Otec: WENZEL von Schloss Rosenau

         Matka: RONY z Kršťanskej záhrady                 Dátum: 5.9.2007

         Narodených: P-3

                            S-3 

"D" - Otec: DARGO z Kmeťovej horárne

         Matka: AJDA Kršlenica                                    Dátum: 17.9.2007

         Narodených: P-2

                            S-2

"E" - Otec: WENZEL von Schloss Rosenau

         Matka: RONY z Kršťanskej záhrady                 Dátum: 1.4.2008

         Narodených: P-4

                            S-2

"F" - Otec: WENZEL von Schloss Rosenau

         Matka: CHERI z Turanskej obory                     Dátum: 4.7.2008

         Narodených: P-6

                            S-3

"G"- Otec: PŐLŐSKEI Igalusz

        Matka: CESSI Kršlenica                                   Dátum: 30.11.2009

        Narodených: P-4

                           S-0

"H" - Otec: ERO zo Sŕňajky

         Matka: CESSI Kršlenica                                  Dátum: 4.5.2010

         Narodených: P-2

                            S-3

"CH" - Otec: ERO zo Sŕňajky

           Matka: ENGI Kršlenica                                  Dátum: 30.6.2011

           Narodených: P-4

                              S-1