E-Vrh

 

Otec: WENZEL von Schloss Rosenau

Matka: RONY z Kršťanskej záhrady                 Dátum: 1.4.2008

Narodených: P-4

                     S-2