B-Vrh

 Otec: WENZEL von Schloss Rosenau

 Matka: RONY z Kršťanskej záhrady                 Dátum: 2.1.2004

 Narodených: P-3

                      S-4